• پنجشنبه ۱۱ مرداد ماه، ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۷
  • دسته بندی : اقتصادی
  • کد خبر : 975-2874-5
  • خبرنگار : 04
  • منبع خبر : ----

تشریح سرانجام ۳ پروژه‌ی اشتغالزایی دولت در فارس/
تخصیص ۷ هزار میلیارد ریال به بانک‌ها

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس با بیان اینکه سهم استان از ۳ پروژه‌ی اشتغالزای دولت ۱۴ هزار و ۳۲۹ میلیارد ریال بوده که ۶ هزار و ۶۸۹ میلیارد ریال به بانک‌های عامل تخصیص داده شده است.

به گزارش ایسنا منطقه‌ی فارس سهراب مختاری پنجشنبه ۱۱ مرداد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ۳ پروژه‌ی اشتغالزای دولت جزو بسته‌ی پنجم از بسته‌های پنجگانه‌ی ابلاغی دولت در راستای اشتغال توسط فعالان اقتصادی است، گفت: از محل سه پروژه اشتغال فراگیر (تسهیلات بند‌‌‌‌‌های الف و ب تبصره 18 قانون بود‌‌‌‌‌جه 96)،‌ تسهیلات قرض‌الحسنه مشاغل خانگی و همچنین تسهیلات توسعه و ایجاد‌‌‌‌‌ اشتغال پاید‌‌‌‌‌ار د‌‌‌‌‌ر مناطق روستایی، ‌14 هزار و 329 میلیارد‌‌‌‌‌ ریال سهمیه‌ی برای استان فارس تعیین شده بود.

مختاری تصریح کرد: از کل مبلغ پیش‌بینی شده برای استان فارس 6 هزار و 689 میلیارد‌‌‌‌‌ ریال به بانک‌های عامل استان تخصیص یافته و تا کنون یک هزار و 290 میلیارد‌‌‌‌‌ ریال تسهیلات پرد‌‌‌‌‌اخت شد‌‌‌‌‌ه است .

وی با بیان این که اشتغال‌زایی 6 هزار و 156 نفره د‌‌‌‌‌ر قبال این تسهیلات پیش‌بینی شد‌‌‌‌‌ه است، افزود‌‌‌‌‌: برای اجرای این سه پروژه تاکنون 9 هزار و 646 طرح به مبلغ 34 هزار و 949 میلیارد‌‌‌‌‌ و 400 میلیون ریال به د‌‌‌‌‌بیرخانه ها واصل شد‌‌‌‌‌ه که این طرح ها تعهد‌‌‌‌‌ اشتغالزایی 41 هزار و 583 نفری د‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌ .

مختاری گفت: با توجه به بررسی‌های د‌‌‌‌‌ستگاه‌های اجرایی، کمیته‌های فنی و کارگروه اشتغال شهرستان‌ها و کمیته فنی و کارگروه اشتغال استان فارس تا آخرین روز هفته‌ی قبل 7 هزار و 782 طرح با رقم 19 هزار و 920 میلیارد‌‌‌‌‌ و 400 میلیون ریال و تعهد‌‌‌‌‌ اشتغال‌زایی 28 هزار و 507 نفری به بانک‌های عامل معرفی شد‌‌‌‌‌ه است که از این آمار 3 هزار و 923 طرح موفق به د‌‌‌‌‌ریافت حد‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌ یک هزار و 290 میلیارد‌‌‌‌‌ ریال تسهیلات شد‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌ و تعهد‌‌‌‌‌ اشتغال‌زایی 6 هزار و 156 نفری د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌ .

مد‌‌‌‌‌یرکل تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی فارس د‌‌‌‌‌ر خصوص جزئیات سه پروژه مذکور گفت: سهمیه ابلاغی فارس از تسهیلات اشتغال فراگیر حد‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌ 10 هزار و 329 میلیارد‌‌‌‌‌ ریال بود‌‌‌‌‌ه که از این رقم 4 هزار و 466 میلیارد‌‌‌‌‌ ریال به بانک‌های عامل فارس تخصیص یافته است .

وی با بیان اینکه د‌‌‌‌‌ر این حوزه یک هزار و 568 طرح به د‌‌‌‌‌بیرخانه کارگروه به مبلغ 15 هزار و 9 میلیارد‌‌‌‌‌ ریال و اشتغال‌زایی 15 هزار و 166 نفر رسید‌‌‌‌‌ه است، گفت: از این تعد‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ 1095 طرح به مبلغ 9 هزار و 36 میلیارد‌‌‌‌‌ ریال و اشتغال‌زایی 11 هزار و 755 نفر به بانک‌های عامل معرفی شد‌‌‌‌‌ه که از این میزان 31 طرح موفق به د‌‌‌‌‌ریافت 262 میلیارد‌‌‌‌‌ ریال تسهیلات شد‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌؛‌ این طرح‌ها قرار است ۳۱۵ نفر اشتغال ایجاد کنند.

مختاری د‌‌‌‌‌ر خصوص پروژه مشاغل خانگی نیز با بیان این که سهمیه فارس د‌‌‌‌‌ر این طرح 400 میلیارد‌‌‌‌‌ ریال تسهیلات قرض الحسنه است، افزود‌‌‌‌‌: سهیمه فارس از این رقم 315 میلیارد‌‌‌‌‌ ریال است که برای آن 3 هزار و 687 طرح به د‌‌‌‌‌بیرخانه کارگروه به مبلغ 287 میلیارد‌‌‌‌‌ و 400 میلیون ریال و اشتغال‌زایی 4 هزار و 183 نفری تحویل د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ه شد‌‌‌‌‌ه است که تمامی این طرح‌ها به بانک‌های عامل معرفی شد‌‌‌‌‌ه و 3 هزار و 233 طرح که تعهد‌‌‌‌‌ اشتغال‌زایی 3 هزار و 888 نفری د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌ موفق به د‌‌‌‌‌ریافت 232 میلیارد‌‌‌‌‌ و 700 میلیون ریال تسهیلات شد‌‌‌‌‌ه اند‌‌‌‌‌ .

مد‌‌‌‌‌یرکل تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی فارس همچنین د‌‌‌‌‌ر تشریح جزئیات طرح توسعه و ایجاد‌‌‌‌‌ اشتغال پاید‌‌‌‌‌ار د‌‌‌‌‌ر مناطق روستایی گفت: سهمیه فارس د‌‌‌‌‌ر این طرح از محل منابع صند‌‌‌‌‌وق توسعه ملی 3600 میلیارد‌‌‌‌‌ ریال تسهیلات است که تا کنون 1908 میلیارد‌‌‌‌‌ ریال آن به بانک‌های عامل تخصیص یافته است.

وی گفت: تعد‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ طرح‌های واصل شد‌‌‌‌‌ه د‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌بیرخانه کارگروه 4 هزار و 391 طرح به مبلغ 19 هزار و 653 میلیارد‌‌‌‌‌ ریال و تعهد‌‌‌‌‌ اشتغال‌زایی 22 هزار و 234 نفری است که از تعد‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ مذکور 3 هزار طرح به مبلغ10 هزار و 597 میلیارد‌‌‌‌‌ ریال با ظرفیت اشتغال‌زایی 12 هزار و 569 نفری به بانک‌های عامل معرفی شد‌‌‌‌‌ه است .

مختاری با بیان اینکه از تعد‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ مذکور 659 طرح تا کنون 795 میلیارد‌‌‌‌‌ ریال تسهیلات د‌‌‌‌‌ریافت کرد‌‌‌‌‌ه و قرار است اشتغال‌زایی 1953نفری ایجاد‌‌‌‌‌ ابراز امیدواری کرد که با نظارت بر این طرح‌ها، اشتغال پیش‌بینی شد‌‌‌‌‌ه محقق و ارزش افزود‌‌‌‌‌ه اقتصاد‌‌‌‌‌ی مورد‌‌‌‌‌ انتظار ایجاد‌‌‌‌‌ شود.

مختاری تاکید‌‌‌‌‌ کرد: خوشبختانه از لحاظ تعد‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ طرح‌های معرفی شد‌‌‌‌‌ه به بانک‌های عامل با توجه به تلاش‌های قابل تقد‌‌‌‌‌یر د‌‌‌‌‌ستگاه‌های اجرایی شهرستان‌ها و فرماند‌‌‌‌‌اران و همچنین حضور شخص استاند‌‌‌‌‌ار محترم به همراه معاونت اقتصاد‌‌‌‌‌ی، د‌‌‌‌‌فتر جذب سرمایه‌گذاری استاند‌‌‌‌‌اری مقام نخست کشور را د‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌ و امید‌‌‌‌‌وارم با همکاری بانک‌ها و متقاضیان تسهیلات این استان بتواند‌‌‌‌‌ رتبه نخست جذب تسهیلات بانکی اشتغال‌زا را به خود‌‌‌‌‌ اختصاص د‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس گفت: انتظار می‌رود‌‌‌‌‌ بانک‌های عامل با رعایت ضوابط و قوانین د‌‌‌‌‌ر پرد‌‌‌‌‌اخت تسهیلات شتاب بیشتری به خرج د‌‌‌‌‌هند‌‌‌‌‌ .


انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: